×

PUBG游戏当前关闭了交易,BUFF市场的饰品不能购买,点击查看详情

绝地求生

饰品市场 Gold Plate - AWM
收藏

Gold Plate - AWM

查看饰品来源

97.03($14.15) 查看Steam市场

由以下箱子开出